Nasze usługi

Handlel panelami

Sprzedajemy panele fotowoltaiczne najwyższej jakości, z gwarancją wydajności. szczegóły

Współpraca z instalatorami

Oferujemy pełen zakres współpracy z firmami instalatorskimi. szczegóły

Serwis

Części zamienne dostępne od ręki. szczegóły

Wsparcie w uzyskaniu kredytów

Nasi doradcy pomogą przygotować dokumentację kredytową oraz wybrać najlepszą ofertę. szczegóły

Realizacja projektu

Pomożemy zrealizować projekty inwestycyjne zaróno dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. szczegóły

Ubezpieczenia

Nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie ofert ubezpieczneniowych szczegóły

Jak wdrożyć program PROSUMENT

Prosument to program mający na celu ograniczenie emisji CO2 do atmostery w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Instalacja i montaż małych przydomowych elektrowni z odnawialnych źródeł pozwoli znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla oraz pozytywnie wpłynie na budżet domowy gospodarstwa.

Kroki wdrożenia PROSUMENT

  • Ustal co podlega dofinansowaniu:
  • Źródła energii elektrycznej oraz źródła ciepła
  • Jesteś beneficjentem? Osobą fizyczną, wspólnotą lub spółdzielnią
  • Przygotowanie projektu w celu ubiegania się o dofinansowanie
  • Złożenie wniosku
  • Pozytywne rozpatrzenie wniosku
  • Realizacja projektu

Nasz zespół

Mariusz Jakian

Specjalista

Marcin Pawełko

Specjalista

Grzegorz Turkowski

Serwis

Marcin Kowalski

Magazyn

Julia Wiśniewska

Sekretariat

Nasze produkty

Panele

Panele fotowoltaiczne z gwarancją wydajności

Inwertery

Inwertery najlepszych sprawdzonych marek

Osprzęt

Kompletny soprzęt, przewody, konstrukcje

Najczęściej zadawane pytania

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.
pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.), maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia, określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji, oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat, wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.
Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r..
nabór wniosków dla jst od 10.08.2015 do wyczerpania środków; nabór wniosków dla banków od 03.08.2015 do 30.09.2015; początek naboru wniosków dla beneficjentów - po ogłoszeniu naboru przez banki; nabór wniosków dla WFOŚiGW od 10.08.2015 do wyczerpania środków; początek naboru wniosków dla beneficjentów - po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW.
Program PROSUMENT szczegółowo opisnany jest na stronie www.nfosigw.gov.pl

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poniższego formularza